جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰

اطلاعیه ها

مشاهده همه
۱۳۹۹/۰۹/۲۶

اطلاعیه شیوه نامه ارزشیابی مجازی واحد تربیت بدنی ۱ و ۲ دانشگاه صنعتی کرمانشاه (پسران)

باسمه تعالی

شیوه نامه ارزشیابی مجازی واحد تربیت بدنی ۱ و ۲

دانشگاه صنعتی کرمانشاه (پسران)

 

 

مقدمه:

 

با توجه به شرایط خاص پیش آمده ناشی از بیماری کرونا در ورزش کشور و دانشگاه ها، بر اساس مصوبات شورای هماهنگی مراکز آموزش و پژوهش کشور و همچنین پژوهشگاه تربیت بدنی و نیز مصوبات شورای آموزش کل دانشگاه مقرر گردید که کلیه دروس عمومی تربیت بدنی و ورزش۱ و ۲ به درس « ورزش در خانه » تغییر یابد و اجرای این دروس به صورت مجازی با ارسال محتوای آموزشی توسط اساتید و گروه علوم ورزشی دانشگاه در سامانه آموزش الکترونیک برگزار گردد. بر این اساس آزمون پایان ترم دانشجویان پسر شامل دو بخش آزمون تئوری مجموعاً ۸ نمره و آزمون عملی مجموعاً ۱۲ نمره شامل فاکتورهای ورزشی قابل اجرا در منزل نظیر شنا سوئدی، دراز و نشست، آزمون بورپی، انعطاف پذیری و ترکیب بدنی خواهد بود.

 

فصل اول:  اهداف

۱ آگاه ساختن دانشجو از میزان پیشرفت و وضعیت جسمانی و روحی و روان خود

۲ -  تقویت روحیه تلاش،  ابتکار و رقابت های سالم در دانشجویان به صورت مجازی

۳ کسب اطلاعات لازم از وضعیت جسمانی و توانایی های دانشجویان و ایجاد انگیزه و هدایت آنها به سوی رشته های ورزشی مناسب با توجه به استعداد و قابلیت های آنان در فضای مجازی

۴ -  شناسایی ضعف های جسمانی و حرکتی دانشجویان و تلاش در جهت رفع آنها در فضای مجازی

۵ سنجش میزان دانش و آگاهی دانشجویان نسبت به علم تمرین و ورزش

 

فصل دوم:  کلیات

ماده ۱: ارزشیابی واحد تربیت بدنی در پایان هر ترم با توجه به بازه زمانی مشخص صورت می‌گیرد اما امسال با توجه به شرایط کنونی (شیوع بیماری کرونا) ارزشیابی در بازه مشخص 2٠-1 دی ماه ۱۳۹۹ به صورت مجازی و در دو بخش تئوری و عملی صورت خواهد گرفت. در بخش تئوری (شامل ۸ نمره پایانی) در یک تاریخ و ساعت مشخص ( که متعاقبا اعلام خواهد شد) آزمون به صورت مجازی به عمل می آمد. در بخش عملی (شامل ۱۲ نمره پایانی) در بازه زمانی مقرر با ارسال فایل های تصویری مربوطه انجام می شود. شایان ذکر است تئوری آزمون به منزله غیبت در درس تربیت بدنی تلقی می گردد و لذا حضور در جلسه آزمون تئوری الزامی است.

ماده ۲: چنانچه دانشجویی به علت محدودیت و یا بیماری مورد تایید شده پزشک معتمد دانشگاه، توانایی انجام برخی از آزمون های عملی را نداشته باشد، از امتحان آن بخش معاف و نمره آن به سایر بخش هایی که قادر به انجام آن می‌باشد اختصاص می یابد. چنانچه دانشجویی به علت معلولیت و یا بیماری قادر به انجام هیچ یک از موارد آزمون های ارائه شده بخش عملی نباشد به تشخیص استاد تربیت بدنی با استفاده از آزمون دیگری با توجه به توانایی دانشجو و نیز حیطه های دانشجویی و نگرشی ارزشیابی می گردد.

 

فصل سوم: شیوه ارزشیابی مجازی دروس تربیت بدنی ۱ و ۲

بخش تئوری ( ۸ نمره): اساتید تربیت بدنی موظفند با استفاده از جزوه های آموزشی تهیه شده با هماهنگی مدیر گروه با طرح درس مدون در رابطه با مفاهیم آمادگی جسمانی و عناصر آن و همچنین تمرین ها و نحوه ورزش های قابل اجرا در منزل را به دانشجویان ارائه ‌دهند. این آزمون در مورد مقرر و برنامه ریزی شده توسط آموزش دانشگاه به صورت مجازی به عمل می آید و عدم شرکت در آزمون به منزله عدم کسب نمره درس تربیت بدنی می باشد.

بخش عملی (۱۲ نمره): با توجه به شرایط عدم برگزاری کلاس حضوری درس تربیت بدنی ارزشیابی واحد تربیت بدنی به صورت آزمون یکسان در قالب ورزش در خانه و در حیطه آمادگی جسمانی با سنجش پنج فاکتور قدرت و استقامت عضلانی، انعطاف پذیری، چابکی و ترکیب بدنی به عمل می آید.

 

حرکت شنای سوئدی:

در هنگام اجرای شنای سوئدی تمامی راستای بدن در یک خط حرکت می کند. زاویه آرنج تا ۹۰ درجه خم می شود و دوباره به حالت عمود بر می‌گردد. سر در راستای بدن و نگاه فرد رو به جلو است. لازم به ذکر است اجرای صحیح این حرکت به طور کامل در فیلم های آموزشی توضیح داده شده است.

 

حرکت دراز و نشست:

در حرکت دراز و نشست دست ها در کنار گوش و یا روی سینه قرار می گیرد. پاها روی زمین و از زانو در زاویه ۹۰ درجه قرار دارد. به کمک فرد دیگری و یا استفاده از گیره های مناسب پاهای فرد ثابت می شود. فرد با کمک انقباض عضلات شکم اقدام به بالا آمدن می کند به نحوی که با هر بار بالا آمدن آرنج ها تا سر زانو بالا آمده و کمر از روی زمین جدا نشود. نحوه اجرایی این حرکت نیز  فیلم‌های آموزشی توضیح داده شده است.

 

حرکت انعطاف پذیری کمر:

در این حرکت فرد به صورت نشسته با پاهای درازکش به سمت جلو اقدام به خم شدن روی پاهای خود می کند به نحوی که نوک انگشتان دست از نوک انگشتان پا عبور کند.

تذکر: دست ها باید روی یکدیگر یا در امتداد یکدیگر قرار داشته باشند و ملاک انگشت میانی است. خم شدن زانوها و تاب دادن بدن به سمت جلو در هنگام اجرای حرکت خطا و به منزله عدم دریافت نمره این بخش محسوب می گردد.

 

ترکیب بدنی:

برای ارزیابی ترکیب بدنی لازم است که فرد طول قد، طول دست و پا و همچنین دور کمر اندازه گیری شود و برای اساتید مربوطه ارسال گردد. عدم ارسال این شاخص ها موجب کسر نمره آزمون عملی خواهد شد.

 

آزمون بورپي:            

شرح آزمون: آزمون شونده از حالت شروع( ايستاده) با فرمان رو و همزمان با شروع كار زمان سنج به حالت چمباتمه در آمده( نشستن روي پنجه پا) و سپس با پرتاب پاها به سمت عقب به حالت كشيده (حالت شناي سوئدي) در خواهد آمد. و در ادامه با جمع كردن پاها دوباره به حالت نشسته(چمباتمه) در آمده و سپس با يك جهش عمودي در حالت ايستاده قرار مي گيرد. مجموع اين حركات ، يك حركت صحيح بورپي محسوب مي شود. آزمون شونده در مدت زمان 60 ثانيه آزمون بورپي را انجام مي دهد تعداد صحيح حركات در مدت زمان آزمون بعنوان ملاك ارزيابي است.

نكات اساسي: حركات نادرست يا ناقص شمارش نمي شود. در صورتي كه ترتيب حركات رعايت نشود، به ازاي هر حركت اجرا نشده، يك امتياز كسر مي شود. هر گونه توقف در انجام حركات در حكم قطع آزمون خواهد بود و تنها حركات انجام شده تا آن لحظه امتياز محسوب مي شود.

نحوه اجرای آزمون شنای سوئدی در ۳۰ ثانیه ، آزمون دراز و نشست در طی یک دقیقه، آزمون استقامت کمربند شانه ای و آزمون انعطاف پذیری عضلات همسترینگ و عضلات کمر، آزمون بورپی در یک دقیقه  بعلاوه داده های مربوط به ترکیب بدنی که در قسمت بالا توضیح داده شده و دانشجویان گرامی می بایستی در قالب فیلم، مستندات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری 20 دی ماه به واتساپ شماره تلفن  ٠۹۱۸۹۲۸٠۵۳۹ ارسال نمایند.

 

قوانین و مقررات تهیه فیلم ارسالی:

۱ - فیلم ارسالی با پوشش ورزشی مناسب و با وضوح کافی به طوری که تصویر صورت فرد کاملا واضح و مشخص باشد.

۲-  در فیلم ارسالی هیچ گونه قطعی و یا ویرایش صورت نگرفته باشد.

۳-  حرکات عملی در شنای سوئدی دراز و نشست با آزمون انعطاف پذیری به صورت صحیح انجام شود چراکه حرکات صحیح محاسبه می گردد.

۴ همزمان با ارسال فیلم مشخصات دانشجو از قبیل نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی عنوان گردد.

 

اداره تربیت بدنی دانشگاه صنعتی کرمانشاه

سوالی دارید؟