جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰

اطلاعیه ها

مشاهده همه
۱۳۹۹/۰۸/۱۹

اطلاعیه برنامه هفتگی و لینک کلاس های دانشجویان ورودی جدید

برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی

●  برنامه هفتگی دانشجویان ورودی جدید علوم مهندسی 

●  برنامه هفتگی دانشجویان ورودی جدید مهندسی شیمی

●  برنامه هفتگی دانشجویان ورودی جدید فیزیک مهندسی

●  برنامه هفتگی دانشجویان ورودی جدید مهندسی راه آهن

●  برنامه هفتگی دانشجویان ورودی جدید مهندسی صنایع

●  برنامه هفتگی دانشجویان ورودی جدید مهندسی برق

●  برنامه هفتگی دانشجویان ورودی جدید مهندسی عمران  

●  برنامه هفتگی دانشجویان ورودی جدید مهندسی مکانیک

●  برنامه هفتگی دانشجویان ورودی جدید مهندسی کامپیوتر

●  برنامه هفتگی دانشجویان ورودی جدید علوم کامپیوتر

 

برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی ارشد

●  برنامه هفتگی دانشجویان ورودی جدید ارشد مهندسی برق- افزاره های میکرو و نانو الکترونیک

●  برنامه هفتگی دانشجویان ورودی جدید ارشد مهندسی برق- الکترونیک قدرت

●  برنامه هفتگی دانشجویان ورودی جدید ارشد مهندسی برق- سیستم قدرت

●  برنامه هفتگی دانشجویان ورودی جدید ارشد مهندسی برق- مدارهای مجتمع الکترونیک

●  برنامه هفتگی دانشجویان ورودی جدید ارشد مهندسی شیمی

●  برنامه هفتگی دانشجویان ورودی جدید ارشد مهندسی مکانیک - تبدیل انرژي

●  برنامه هفتگی دانشجویان ورودی جدید ارشد مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی

سوالی دارید؟