نسخه آزمایشی
دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

فعالیت‌های دانشجویی

مشاهده همه

شورای صنفی دانشجویی

هرگاه به مشورت نیازمند شدی، نخست به جوانان مراجعه نما، زیرا آنان ذهنی تیزتر و حدسی سریع تر دارند. سپس نتیجه آن را به نظر میان سالان و پیران برسان تا پیگیری نموده، عاقبت آن را بسنجند و راه بهتر را انتخاب کنند، چرا که تجربه انان بیشتر است.

(شرح نهج البلاغه، ج ۲۰ ، ص ۳۳۷ ، ح ۸۶۶)

 

مقدمه

به منظور تقویت حضور دانشجویان در امر مشارکت، تصمیم سازی، برنامه ریزی و همکاری در امر نظارت بر نحوه اجرای قوانین صنفی و رفاهی دانشجویی، شورای صنفی دانشجویان با حمایت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور و براساس مفاد آیین نامه موجود تشکیل می گردد.

 

اهداف شورا

۱- تقویت فضای مشارکت، همکاری و تعاون، ایجاد همدلی در میان دانشجویان و مسئولین دانشگاهی

۲- فراهم نمودن زمینه لازم برای تجربه اندوزی و مسئولیت پذیری دانشجویان برای آینده

۳- آشنایی بیشتر دانشجویان با توانمندی ها، امکانات و چگونگی اداره امور دانشگاهها

۴- بهره مندی موسسه از ظرفیت های دانشجویی در راستای بهبود ارائه خدمات به دانشجویان

۵- افزایش آگاهی دانشجویان با حقوق و تکالیف دانشجویی

۶- تقویت فرهنگ پیگیری حل مشکلات رفاهی با تعامل و از طریق مجاری قانونی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

توضیحات

۱

رحمت محمدزاده

دبیر دانشکده فناوری اطلاعات

2

علی اکبر حقیقت

عضو دانشکده فناوری اطلاعات

3

مرضیه سیف

عضو دانشکده فناوری اطلاعات

4

علی فغانی

عضو دانشکده فناوری اطلاعات

5

نرگس ساکی

عضو دانشکده فناوری اطلاعات

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

توضیحات

1

شاهین رازانی

دبیر دانشکده انرژی

2

محمد ولی خانی

عضو دانشکده انرژی

3

احمد فیروز

عضو دانشکده انرژی

4

امیرحسین بهرامی

عضو دانشکده انرژی

5

رضا فتاحی

عضو دانشکده انرژی

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

توضیحات

1

سروه محمدی

دبیر خوابگاه دختران

2

مهسا شریفی

عضو خوابگاه دختران

3

مریم آسترکی

عضو خوابگاه دختران

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

توضیحات

1

فریاد کریمی

دبیر خوابگاه پسران

2

محمدمهدی حاجیان

عضو خوابگاه پسران

3

سعید قراخانی

عضو خوابگاه پسران

 
آیین نامه های مربوطه

سوالی دارید؟