نسخه آزمایشی
چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷

فعالیت‌های دانشجویی

مشاهده همه
۱۳۹۷/۰۵/۱۰

شورای صنفی دانشجویی

هرگاه به مشورت نیازمند شدی، نخست به جوانان مراجعه نما، زیرا آنان ذهنی تیزتر و حدسی سریع تر دارند. سپس نتیجه آن را به نظر میان سالان و پیران برسان تا پیگیری نموده، عاقبت آن را بسنجند و راه بهتر را انتخاب کنند، چرا که تجربه انان بیشتر است.

(شرح نهج البلاغه، ج ۲۰ ، ص ۳۳۷ ، ح ۸۶۶)

 

مقدمه :

به منظور تقویت حضور دانشجویان در امر مشارکت، تصمیم سازی، برنامه ریزی و همکاری در امر نظارت بر نحوه اجرای قوانین صنفی و رفاهی دانشجویی، شورای صنفی دانشجویان با حمایت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور و براساس مفاد آیین نامه موجود تشکیل می گردد.

 

اهداف شورا :

۱- تقویت فضای مشارکت، همکاری و تعاون، ایجاد همدلی در میان دانشجویان و مسئولین دانشگاهی

۲- فراهم نمودن زمینه لازم برای تجربه اندوزی و مسئولیت پذیری دانشجویان برای آینده

۳- آشنایی بیشتر دانشجویان با توانمندی ها، امکانات و چگونگی اداره امور دانشگاهها

۴- بهره مندی موسسه از ظرفیت های دانشجویی در راستای بهبود ارائه خدمات به دانشجویان

۵- افزایش آگاهی دانشجویان با حقوق و تکالیف دانشجویی

۶- تقویت فرهنگ پیگیری حل مشکلات رفاهی با تعامل و از طریق مجاری قانونی

 

اعضای شورای صنفی – رفاهی دانشجویان در سال ۹۷ :

 

دانشکده انرژی

ردیف

نام و نام خانوادگی

توضیحات

۱

شاهین رازانی

عضو اصلی

۲

محمد ولی خانی

عضو اصلی

۳

احمد فیروز

عضو اصلی

۴

امیرحسین بهرامی

عضو اصلی

۵

رضا فتاحی

عضو اصلی

۶

پیام منصوری فرد

عضو علی البدل

۷

یاسمن خدابنده لو

عضو علی البدل

۸

راضیه دهقان

عضو علی البدل

 

 

 

دانشکده IT

ردیف

نام و نام خانوادگی

توضیحات

۱

رحمت محمدزاده

عضو اصلی

۲

علی اکبر حقیقت

عضو اصلی

۳

مرضیه سیف

عضو اصلی

۴

علی فغانی

عضو اصلی

۵

نرگس ساکی

عضو اصلی

۶

ابراهیم صیادی

عضو علی البدل

۷

نسترن جوادنیا

عضو علی البدل

۸

سید فاروق حسینی

عضو علی البدل

 

 

 

 

خوابگاه دختران

ردیف

نام و نام خانوادگی

توضیحات

۱

مهسا شریفی

عضو اصلی

۲

مریم آسترکی

عضو اصلی

۳

سروه محمدی

عضو اصلی

۴

پگاه یزدانی

عضو علی البدل

۵

حانیه السادات مجیدی

عضو علی البدل

 

 

 

خوابگاه پسران

ردیف

نام و نام خانوادگی

توضیحات

۱

فریاد کریمی

عضو اصلی

۲

محمدمهدی حاجیان

عضو اصلی

۳

سعید قراخانی

عضو اصلی

۴

ساسان ایزدیار

عضو علی البدل

۵

صابر واحدی

عضو علی البدل

 

سوالی دارید؟