نسخه آزمایشی
جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

فرم ها -کارشناسی

۱۳۹۷/۰۸/۱۶
درخواست ها 
 1. فرم درخواست انتقال توام با تغییر رشته
 2. -  فرم درخواست تغییر رشته داخلی 
 3. -  فرم درخواست حذف پزشکی  
 4. -  فرم حذف تک درس/حذف اضطراری
 5. -  درخواست شورای آموزشی
 6. -  فرم تعهد مرخصی و حذف ترم
 7. -  فرم درخواست مهمانی
 8. -  فرم درخواست دانشجو در انتخاب واحد
 9. -  انتقال دائم
 10. -  مرخصی تحصیلی
 11. -  معرفی به استاد
 12. -  لیست دروس قابل اخذ درتابستان
 13. -  مهمان تکدرس
 14. -  گواهی اشتغال به تحصیل لاتین
 15. -  فرم طرح درس
 16. فرم درخواست متفرقه آموزشی
 17. کاربرگ درخواست دانش آموختگی
 18. فرم استثناء فارغ التحصیلی
 19. کاربرگ خروج از کشور مشمولان
 20. درخواست دانشجو متقاضي خروج از کشور فاقد احراز شرايط
کار آموزی
 1.  فرم انتخاب استاد و محل کار آموزی (ویژه دانشجویان مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات)
 2. فرم انتخاب استادکارآموزی( ویژه دانشجویان مهندسی برق)
 3. فرم انتخاب استادکارآموزی( ویژه دانشجویان مهندسی شیمی)
 4. فرایند کارآموزی
 5. فرم شماره ۱
 6. فرم شماره ۲
 7. فرم شماره ۳
 8.  پرسشنامه
 9. نحوه نگارش گزارش مبسوط
استاد راهنما 
 1. فرم انتخاب استاد راهنما (ویژه مهندسی فناوری اطلاعات و سخت افزار)
 2. فرم انتخاب استاد راهنما (ویژه مهندسی شیمی)
 3.  فرم اعلام وصول پروژه کارشناسی توسط هیأت داوران
پروژه /پایان نامه
 1. فرم پیشنهاد پروژه کارشناسی
 2. فرم پیشنهاد پروژه کارشناسی (ویژه مهندسی صنایع)
 3. فرم پیشنهاد پروژه کارشناسی (ویژه مهندسی شیمی)
 4. فرم پیشنهاد پروژه کارشناسی (ویژه مهندسی کامپیوتر)
 5. فرم پیشنهاد پروژه کارشناسی (ویژه مهندسی مکانیک)
 6. فرم پیشنهاد پروژه کارشناسی (ویژه مهندسی راه آهن)
 7. فرم ارزیابی پروژه کارشناسی
 8. فرم ارزیابی پروژه کارشناسی (ویژه مهندسی شیمی)
 9. فرم ارزیابی یروژه کارشناسی (ویژه مهندسی کامپیوتر)
 10. فرم ارزیابی پروژه کارشناسی (ویژه مهندسی برق – قدرت)
 11. فرم اعلام وصول پروژه کارشناسی توسط هیأت داوران(دانشکده انرژی)
 12. فرم اعلام وصول پروژه کارشناسی توسط هیأت داوران (ویژه مهندسی شیمی)
 13. فرمت پایان نامه
 14. چکیده پایان نامه
 15.  فرم حق التدریس واحد پروزه
 16.  فرم حق الزحمه داوری پروزه
تسویه حساب گروه
 1.  تسویه حساب  (مهمان تک درس)
 2. تسویه حساب گروه مهندسی رق
 3.  تسویه حساب گروه مهندسی شیمی
حل تمرین
 1.  حل تمرین فرم الف  
 2.  حل تمرین فرم ب