نسخه آزمایشی
چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

اطلاعات تماس دانشگاه

شماره تماس:38305001,5002,5003,5004-083
ایمیل: admin@kut.ac.ir
آدرسی: کرمانشاه-بزرگراه امام خمینی(ره)
کدپستی: 6715685420