نسخه آزمایشی
پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

سجاد حیاتی

مشاهده همه

سجاد حیاتی

مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی مکانیک
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی :