نسخه آزمایشی
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

وحید قاسمی

مشاهده همه

وحید قاسمی

مدیرگروه مهندسی کامپیوتر
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی کامپیوتر

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی :