نسخه آزمایشی
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

صفحه استاد سجاد رسایی

مشاهده همه

سجاد رسایی

مدیر گروه مهندسی مکانیک
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی مکانیک
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی :