نسخه آزمایشی
شنبه ۰۲ شهریور ۱۳۹۸

پریسا دارایی

مشاهده همه

پریسا دارایی

مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/شیمی کاربردی
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی :