نسخه آزمایشی
دوشنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۸

راهنمای آموزشی

۱۳۹۷/۰۹/۲۹

عنوان خدمت/وظیفه

 راهنمای آموزشی

دسته بندی

 خدمات معاونت آموزشی و پژوهشی

ار‌ائه دهنده

 معاونت آموزشی و پژوهشی

نوع ار‌ائه

 الکترونیکی

آدرس وب سایت

http://kut.ac.ir/public/page/64

معرفی خدمت گیرند(گان)

دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد

شرح خدمت/وظیفه

-