نسخه آزمایشی
دوشنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۸

تحصیلات تکمیلی

۱۳۹۷/۰۹/۲۹

 

عنوان خدمت/وظیفه

 تحصیلات تکمیلی

دسته بندی

خدمات معاونت آموزشی و پژوهشی

ار‌ائه دهنده

اداره آموزش

نوع ار‌ائه

الکترونیکی

آدرس وب سایت

http://kut.ac.ir/public/page/67

معرفی خدمت گیرند(گان)

دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد

شرح خدمت/وظیفه

-