نسخه آزمایشی
چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

مقررات و آیین نامه ها

۱۳۹۷/۰۹/۲۹

عنوان خدمت/وظیفه

 مقررات و آیین نامه های آموزشی

دسته بندی

 خدمات معاونت آموزشی و پژوهشی

ار‌ائه دهنده

  اداره آموزش

نوع ار‌ائه

 الکترونیکی

آدرس وب سایت

http://kut.ac.ir/public/page/66

معرفی خدمت گیرند(گان)

دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد

شرح خدمت/وظیفه

-