نسخه آزمایشی
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

ریاست دانشگاه

۱۳۹۷/۰۵/۱۱

رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه

نام: علی اکبر

 نام خانوادگی : اختری

درجه علمی : استادیار

دانشگاه: رازي كرمانشاه دانشکده فني و مهندسي

پست الکترونیکی : akhtari@razi.ac.ir   و  akhtari@kut.ac.ir

دکتری : دانشگاه فردوسی مشهد   (۱۳۸۱-۱۳۸۸)  رشته مهندسی عمران- عمران ، آب و هیدرولیک

کارشناسی ارشد: دانشگاه فردوسی مشهد  (۱۳۷۰-۱۳۷۳)  رشته مهندسی عمران- عمران ، سازه هیدرولیکی

کارشناسی :دانشگاه  فردوسی مشهد ( ۱۳۶۵-۱۳۷۰)    رشته   مهندسی عمران – عمران

زمینه‌های تحقیقاتی:

-طراحی هیدرولیکی و سازه‌ای سازههای هیدرولیکی وابسته به سدها

-مدل سازی عددی اندرکنش آب و سازه

-مدل سازی عددی اندرکنش آب و خاک

-مدل سازی عددی آشفتگی در سازههای هیدرولیکی

-بررسی جریان در خمها و انحناها

-مدلسازی عددی (Finite Volume, Finite Difference, Finite Element)

-دینامیک سیالات محاسباتی

-بررسی تاثیر سختی محوری بولتها در کاهش ضخامت صفحات در کف ستونها

-بهینه سازی دیوارهای حایل

-برنامه‌ریزی غیر خطی منابع آب

پایان‌نامه دکتری:

تحقیقی پیرامون  بررسی جریان آزاد در خم تند و ارزیابی تأثیر دیوارهای جداکننده میانی بر الگوی جریان خم­

استاد راهنما : دکتر جلیل ابریشمی    پست الکترونیکی:  j-abrishami@ferdowsi.um.ac.ir

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

بهینه سازی عملکرد سیستم مخازن بروش کنترل مربعات خطی گوسی و مطالعه موردی سد ارداک

استاد راهنما : دکتر محمد باقر شریفی   پست الکترونیکی:     mbsharif@ferdowsi.um.ac.ir

طرح های پژوهشی:

۱-همکار در طرح: بررسی الگوی جریان در خم تند ۹۰ درجه ” به سفارش آب منطقه ای استان خراسان رضوی (تاریخ  انجام ۱۳۸۹)

۱-همکار در طرح:  کاربرد عملی اصول پدافند غیرعامل در حوزه حوادث و بلایای طبیعی در برنامه ریزی پروژه های مسکن مهر استان کرمانشاه ” اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه (۱۳۹۳-درحال انجام)

مقالات  ژورنالی:

۱- Gholami . A.,   Akhtari . A.A.,  Minatour .Y., Bonakdari .H., Javadi .A.A (2014)

“Experimental and Numerical Study of Flow in a Strongly-Curved 90º Open Channel
Bend” . Journal of  Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics (Accepted for publishing)

2-Seyedashraf. Omid, Akhtari. Ali Akbar (2014). “Evaluation of various turbulence models in computation of strongly curved open channel flow”, Journal of Water Sciences Research. (Accepted for publishing)

3- سمیه الیاسی، اختری، علی اکبر، سیداشرف، امید (۱۳۹۳) . “بررسی عددی تأثیر شکل آبشکن مستغرق بر الگوی جریان در کانال‌های مستقیم” نشریه بین المللی پژوهشی منابع آب و توسعه.

۴- سیداشرف، امید،. اختری،علی اکبر.، (۱۳۹۲) .“بررسی راهکارهای کاهش تبخیر سطحی آب در تالاب ها.” نشریه بین المللی پژوهشی منابع آب و توسعه.

۵- Sadeghfam. Sina. ,  Akhtari. Ali Akbar.(2012).” Numerical Investigation of  Sluice Gates Shape Factor on Contraction Coefficient”. Journal of Civil Engineering and Urbanism. Volume 2, Issue 2: 72-74

6- Sadeghfam. Sina.,  Akhtari. Ali Akbar.(2012).” Numerical Investigation of  Length and Thickness of Separation Zone after Sudden Change of Direction in Closed Sections”. Journal of Civil Engineering and Urbanism. Volume 2, Issue 1: 35-39

6- اختری، ع،ا،. ا،بریشمی، جلیل.(۱۳۸۹) “ بررسی آزمایشگاهی تاثیر دیوارهای میانی غیرمستغرق در ناحیه جدایی آب در قوس‌های تند کانال‌های باز″ مجله علمی پژوهشی تحقیقات آب و فاضلاب

۷- Akhtari , A,A,. Abrishami, J,. and Sharifi,. M, B,.(2009).”Experimental Investigations Water Surface Characteristics in Strongly-Curved Open Channels” Journal of Applied Sciences.

4 مقاله ژورنالی در دست داوری

سخنرانی علمی

۱-معرفی اهداف سدهای زیرزمینی و بررسی روشهای احداث این سدها .(۱۳۸۹) دانشگاه رازی کرمانشاه ، سلسله مقالات روز پژوهش

۲-تحلیل سدهای دو قوسی به کمک روش ترکیبی آزمون بار و اجزای محدود .(۱۳۷۵) دانشگاه رازی کرمانشاه

۳-تاثیر میل مهار در کاهش ضخامت کف ستون .(۱۳۷۶).دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

۴-معرفی سقف کرمیت.(۱۳۷۷).کنفرانس اول بهبود امور عمرانی استانداری کرمانشاه.کرمانشاه

۵-مقایسه عناصر مقاوم در ساختمانهای طبقاتی(۱۳۷۷). کنفرانس چهارم بهبود امور عمرانی استانداری کرمانشاه.کرمانشاه

پایان نامه دانشجویان ارشد تحت راهنمایی و مشاوره:

۱-بهزاد ملوندی (۱۳۸۵) ” بررسی رفتار زهکش عمقی در کاهش نیروهای بالا برنده در پی سدهای بتنی وزنی به کمک حل سه بعدی معادله تراوش” دانشگاه فردوسی مشهد

۲-حسین احمدی (۱۳۸۷) ” بررسی و مقایسه آشفتگی جریان در قوس تند ۶۰ درجه با و بدون دیواره­های هادی جریان به کمک نرم افزار Fluent و مطالعات آزمایشگاهی”  دانشگاه فردوسی مشهد

۳-محمد قانعی‌زاد (۱۳۸۸)”مطالعه آزمایشگاهی تاثیر پیش‌آمدگی دیوار مرکزی غیرمستغرق در خم تند ۹۰ درجه و توسعه عددی حالات مختلف آن” دانشگاه فردوسی مشهد

۴-احسان بهرامی جوین(۱۳۸۸) ” بررسی عددی و آزمایشگاهی تاثیر دیوار مرکزی غیرمستغرق مقسم جریان در خم تند ۹۰ درجه”  دانشگاه فردوسی مشهد

۵-رضا کریمی(۱۳۹۱) مدلسازی عددی یک‌بعدی شکست سد به کمک المانهای چند گرهی

۶-امید سید اشرف(۱۳۹۱) مدلسازی عددی دو ‌بعدی شکست سد و استفاده از محدود کننده‌هایTVD

7-سینا صادق فام(۱۳۹۱) بررسی آزمایشگاهی صفحات مشبک در جریان فوق بحرانی و کاربرد آن در کنترل پرش هیدرولیکی

۸- آزاده غلامی (۱۳۹۲) بررسی عددی الگوی جریان در قوس تند ۱۲۰ درجه با شعاع ثابت

۹- پوریا کمالی (۱۳۹۲) بررسی عددی الگوی جریان در قوس ملایم و تند مرکب ۱۲۰ درجه با شعاع ثابت

۱۰-پرستو یاوری(۱۳۹۲) بررسی عددی الگوی جریان تقاطع ۹۰ درجه

۱۱- حسین روحانی(۱۳۹۲) بررسی عددی ستون های فولادی پر شده با بتن

۱۲- حداقل ۱۰ دانشجوی دیگر در حال انجام پایان نامه هستند

سوابق حرفه‌ای:

-رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه از سال ۹۰ تا کنون

-عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه با ۱۸ سال سابقه تدریس دروس رشته دکتری و  کارشناسی ارشد و کارشناسی مهندسی عمران ، معماری و مهندسی شیمی پتروشیمی

-سرپرست دفتر طرحهای عمرانی دانشگاه رازی در سالهای ۷۶-۷۵ و ۸۸-۸۷

-معاونت اداری مالی و معاونت آموزشی دانشکده مهندسی در چهار سال سالهای ۷۷الی۸۱

-مسئول راه اندازی دانشکده مهندسی اسلام آباد به مدت یکسال

- عضو کار گروه هیئت جذب و نماینده رییس دانشگاه در گروه معماری و عمران

-همکاری با دانشگاه صنعتی کرمانشاه در خصوص پروژه های عمرانی در سال ۸۹ و ۹۰

-همکاری در تدریس دروس عمران دانشگاه آزاد اسلامی اراک و کرمانشاه در سالهای ۷۴ الی ۷۶

-طراح سازهای هیدرولیکی مرحله اول ۹ نیروگاه برقابی کوچک و همکاری با سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه در سالهای ۸۰ و ۸۱

-عضو پایه یک سازمان نظام مهندسی کرمانشاه

زمینه‌های تخصصی:

-طراحی و نظارت سازهای هیدرولیکی سدها با ۱۷ سال سابقه طراحی و حد اقل ۱۰ سد اجراء شده

-طراحی و نظارت سدهای انحرافی با ۱۰ سال سابقه طراحی و ۶ مورد سد انحرافی اجراء شده

-طراحی و نظارت ساختمانهای طبقاتی فولادی و بتنی با تعداد طبقات بالا

-طراحی و نظارت  ابنیه فنی مهندسی آب و فاضلاب

-طراحی و نظارت سیستمهای دفع آبهای سطحی