نسخه آزمایشی
پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

فرم های آموزشی

۱۳۹۷/۰۹/۲۹

 

عنوان خدمت/وظیفه

 فرم های آموزشی

دسته بندی

 خدمات معاونت آموزشی و پژوهشی

ار‌ائه دهنده

  اداره آموزش

نوع ار‌ائه

 الکترونیکی

آدرس وب سایت

http://kut.ac.ir/public/page/71

معرفی خدمت گیرند(گان)

دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد

شرح خدمت/وظیفه

دسته بندی تمام فرم های آموزشی جهت تسهیل در روند کاری دانشجویان