نسخه آزمایشی
پنجشنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

فرم ها و آیین نامه های پژوهشی

۱۳۹۷/۰۹/۲۹

عنوان خدمت/وظیفه

 فرم ها و آیین نامه های پژوهشی

دسته بندی

 خدمات معاونت آموزشی و پژوهشی

ار‌ائه دهنده

معاونت پژوهشی

نوع ار‌ائه

 الکترونیکی

آدرس وب سایت

http://research.kut.ac.ir/_Pages/Regulations/Default.aspx

معرفی خدمت گیرند(گان)

دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و اساتید

شرح خدمت/وظیفه

-