نسخه آزمایشی
چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

اخبار و اطلاعیه -تحصیلات تکمیلی

۱۳۹۷/۰۸/۱۶

لیست دانشجویان کارشناسی ارشد دارای کسری مدرک

نکته مهم: دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد به شرح لیست مذکور دارای کسری مدارک می باشند که در تاریخ تعیین شده اقدام به تکمیل مدارک نکرده اند لذا تا تاریخ 97/11/30 فرصت دارند مدارک خود را تحویل دهد در غیر این صورت ثبت نام آنها لغو می گردد.