نسخه آزمایشی
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

۱۳۹۷/۰۵/۱۰

            مدیر آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی کرمانشاه 

دکتر سهراب فتحی

        s.fathi@kut.ac.ir
 

شماره تلفن مستقیم

شماره تلفن داخلی

 

------

1048

سهراب فتحی

   

کارکنان؛

شماره تلفن مستقیم

شماره تلفن داخلی

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

-

1051

رئیس اداره خدمات آموزش

محمدرضا امیدی

1

-

1043

کارشناس آموزش کل

نفیسه نمازی

2

-

1046

کاربر ارشد گلستان

طیبه پردل

3

-

1044

کارشناس دبیرخانه آموزش

سونیا امیری

4

-

1042

کارشناس تحصیلات تکمیلی

فاطمه ملکی

5

-

1050

کارشناس مسئول اداره دانش آموختگان و امور نظام وظیفه

حسین خدایاری

6

-

1049

کارشناس برنامه ریزی آموزشی-کارشناس گروه مهندسی  صنایع

علیرضا اشرف آبادی

7

-

1177

کارشناس گروه مهندسی کامپیوتر-دبیر شورای دانشکده فناوری اطلاعات

ژاله زرشکی

8

-

1178

کارشناس گروه علوم کامپیوتر-فیزیک مهندسی-علوم مهندسی

پروین احمدی

9

-

1128

کارشناس گروه مهندسی  شیمی-برق-دبیر شورای دانشکده انرژی

ابراهیم فیضی

10

-

1127

کارشناس گروه  مهندسی مکانیک-راه آهن-عمران

امیر آزاد بخت

11

             

پیام مدیر:

آموزش دانشگاه صنعتی کرمانشاه به عنوان یک رکن اصلی و تاثیر گذار در روند آموزشی دانشگاه با مد نظر قرار دادن اصول ذیل:

  1. قانونمندی
  2. سرعت و کیفیت در ارائه خدمات
  3. دقت و صحت در انجام وظایف

تمامی سعی و تلاش خود را در انجام وظایف محوله به عمل می آورد و در این راه، نیازمند یاری همۀ دانشجویان عزیز ،اساتید گرامی و همکاران محترم دانشگاه می باشد.

شرح وظایف کلی:

پذیرش دانشجویان جدیدالورود

ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان

برنامه ریزی های ترمی و امتحانات پایان ترم و خدمات مرتبط

نظارت بر روند آموزشی دانشجویان

انجام امور فراغت از تحصیل و صدور تاییدیه تحصیلی

 

اقدامات انجام شده:

تکمیل پرونده های دانشجویان و به روز آوری بایگانی

حذف نامه نگاری های کاغذی جهت درخواست دانشجویان از قبیل درخواست های شورای آموزشی و...

سیستمی نمودن تسویه حساب و حذف فرم کاغذی

بهبود اطلاع رسانی به دانشجویان از طریق راه اندازی نمایشگرهای دیجیتالی و ایجاد صفحه در سایت دانشگاه

تفکیک شوراهای آموزشی دانشکده ها و شورای تحصیلات تکمیلی