نسخه آزمایشی
جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

اداره فناوری اطلاعات

۱۳۹۷/۰۵/۱۱
مهندس مهدی رحیمی

مدیر واحد فناوری اطلاعات دانشگاه 


رضا یحیوی

  مهندس  رضا یحیوی

کارشناس واحد فناوری اطلاعات

تلفن داخلی:1037 

مهندس شهلا یوسفیان

کارشناس واحد فناوری اطلاعات

 

تلفن داخلی:1038