نسخه آزمایشی
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

گروه‌های آموزشی

بازگشت به دانشکده
۱۳۹۷/۰۵/۱۰

مهندسی صنایع

مهندسی صنایع

مهندس صنایع ،راه های جلوگیری از هدر رفتن مواد، تجهیزات و ماشین آلات در فرآیند تولید را یافته و پیاده سازی می کند. بیشتر درگیر افزایش بهره وری در مدیریت منابع انسانی، روشها و تکنولوژی می باشد. مهندس صنایع در خصوص راه های استفاده موثر و کارا از نیروی کار، ماشین آلات، مواد، اطلاعات و انرژی برای 

تولید محصول یا ارائه خدمات به مدیران صنایع مشاوره می دهد. در واقع مهندس صنایع پلی میان مدیران سازمان و سایر عوامل از جمله سیستم ها و کارکنان آن است. کار مهندس صنایع تنها به بخش صنعت محدود نبوده و بخش های خدماتی، تجاری و هر جایی که نیاز به برنامه ریزی، هدایت، مدیریت و ارتقا بهره وری دارد را در بر می گیرد.

چارت درسی ورودی 93 به بعد

چارت درسی ورودی 96 به بعد

آینده شغلی 

در بازارکار کشور به صورت ها و عناوین شغلی مختلفی مطرح است که برخی از آنها عبارتند از:برنامه ريزي استراتژيک و عملياتي سازمان- مديريت توليد-مديريت مهندسي-مديريت پروژه-مهندسي لجستيک-سيستمهاي توليدي-مهندسي سيستمهاي کيفيت-مهندسي سيستمهاي اطلاعاتي-مهندسي مالي-مهندسي ارزش-مهندسي سيستمهاي بهره وري- طراحي فرايندها و ساختارهاي سازماني

مدیر گروه: دکتر فرزاد امیری

کارشناس گروه: مهندس علیرضا اشرف آبادی