نسخه آزمایشی
یکشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۸

آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها

بازگشت به دانشکده
۱۳۹۷/۰۵/۱۰

آزمایشگاه نرم افزار

در آزمایشگاه نرم افزار دروس آزمایشگاهی زیر برگزار می شوند:
  • - آزمایشگاه سیستم عامل
  • -آزمایشگاه پایگاه داده
  • - کارگاه کامپیوتر
  • - کارگاه برنامه نویسی کامپیوتر