نسخه آزمایشی
چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها

بازگشت به دانشکده
۱۳۹۷/۰۵/۱۰

آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری

این آزمایشگاه شامل تجهیزات زیر است:

  • -13 سیستم کامپیوتری
  • -سرور(Server)
  • -روتر(Router)
  • -سوییچ(switch)
  • -تستر(tester)
  • -رک(Rack)
  •