نسخه آزمایشی
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

گروه‌های آموزشی

بازگشت به دانشکده
۱۳۹۷/۰۵/۱۰

گروه فیزیک مهندسی

فیزیک مهندسی

فیزیک مهندسی؛ ترکیبی از علوم فیزیک، شیمی، ریاضیات و کاربردهای مهندسی می باشد. فيزيك مهندسي مباحث پيشرفته ي فيزيك كاربردي و روش هاي استفاده از آنها در صنعت را مورد مطالعه قرار مي دهد. ارائه ي ايده و طرح و آزمايش  در يكي از زمينه هاي:ليزر- فوتونيكˏابررساناييˏفيبرهاي نوريˏخواص مغناطيسي موادˏنيمه رساناهاˏحساسگرهاˏلامپ هاي دشارژ الكتريكيˏچشمه ها و باريكه هاي الكتروني و يونيˏكاربرد هاي پلاسماˏروش هاي آناليز سطحˏذخيره سازي اطلاعات و نانو تكنولوژي می باشد.

چارت درسی

آینده شغلی

سازمان‌های‌ مختلف‌ کشور از قبیل‌ صداوسیما، برنامه‌ و بودجه‌، مخابرات‌ و همچنین‌ در صنایع‌ مختلف‌ مفید واقع‌ شده‌ و موفق‌ می‌گردد. نیروگاه‌های‌ هسته‌ای‌، مراکز تولید قطعات‌ غیرهادی‌ و سلول‌های‌ خورشیدی‌، صنایع‌ تولید در صنايع قطعات الكترونيكˏصنايع اپتيكˏليزر-ˏقطعات و اجزاي كامپيوترˏدر موسسات دولتي و خصوصي مانند وزارت نيرو ˏمخابراتˏانرژي اتميˏصنايع الكترونيك ايرانˏصنايع اتومبيل سازي به كار گرفته شوند.همچنين ساخت و بررسي تارهاي اپتيكي كه در مخابرات به كار مي روندˏتخصص در كاربرد هاي مختلف پلاسما و ليزر در صنعت و پزشكي- طراحي و ساخت لوازم اپتيكي – طراحي و ساخت لامپ هاي مختلف دشارژ الكتريكي – طراحي و ساخت آهن رباهاي لازم در سيستم هاي الكترو مغناطيسي و كليد هاي خودكار و نيز تهيه و بررسي خواص نانو ساختار در حوزه ي تخصصي اين رشته مي باشد

مدیر گروه: دکتر محسن دهقانی

کارشناس گروه: خانم پروین احمدی

آزمایشگاه ها :

-         آزمایشگاه فیزیک  ۱-۲         

-         آزمایشگاه لیزر       

-         آزمایشگاه اپیتیک   

-         آزمایشگاه فیزیک مدرن