نسخه آزمایشی
دوشنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۸

اطلاعیه ها

مشاهده همه
۱۳۹۷/۰۶/۰۶

اطلاعیه دبیران تشکل ها، نشریات و کانون های فرهنگی دانشگاه

باسمه تعالی

 

 

به اطلاع دبیران تشکل ها، نشریات و کانون های فرهنگی می رساند؛ با توجه به تشکیل ستاد استقبال دانشجویان ورودی جدید توسط معاونت آموزشی دانشگاه، می توانند جهت ارائه برنامه در این خصوص درخواست کتبی خود را حداکثر تا روز یکشنبه مورخ 97/6/18 به مدیریت فرهنگی دانشگاه تحویل نمایند.

(روابط عمومی دانشگاه)

سوالی دارید؟