نسخه آزمایشی
دوشنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۸

اطلاعیه ها

مشاهده همه
۱۳۹۷/۰۵/۰۸

برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار کنترل پروژه MSP

دانشگاه صنعتی کرمانشاه برگزار میکند:

کارگاه آموزشی نرم افزارکنترل پروژه MSP    .Microsoft Project 2016
ظرفیت محدود
ویژه مهندسی عمران،راه آهن و صنایع

مدیریت فرهنگی واحدانجمن های علمی برگزار می کند:
مهلت ثبت نام 21 لغایت 29 فروردین
محل ثبت نام: ساختمان اداری مدیریت فرهنگی واحد انجمن های علمی -سرکار خانم  پزد
 مشخصات دوره:
 باگذراندن این دوره هرآنچه از نرم افزار MSP که برایورود به بازارکار نیازمندآن هستید رافرا خواهید گرفت.
 جهت کارآیی بیشتر دوره، درهرجلسه مطالب گفته شدهبه صورت فیلم ضبط ودرپایان هرجلسه به فراگیران داده خواهد شد.
 به دلیل ظرفیت محدود اولویت با کسانی ست که زودترثبت نام کرده اند.
 مدت دوره 10 جلسه می باشد.
 درپایان دوره به فراگیران مدرک معتبر اعطا خواهد شد.
مدرس دوره :اشکان واثقی  @ a_vaseghi93

سوالی دارید؟